Kalsarp Puja Trimbakeshwar Nashik Pandit Deepak Shastri Ji Mobile No.mobile9960637883

गुरुजीं विषयी

पंडित .दीपक शास्त्रीजी हे त्र्यंबकेश्वर येथे वास्तव्यास आहे. गुरुजी संपूर्ण पूजा शास्रोक्त व वेदोक्त पद्धतीने करून घेतात .भारतातील त्रिंबकेश्वर असे ठिकाण आहे कि जिथे सर्व प्रकारचे पूजाविधी केले जातात.आज संपूर्ण त्र्यंबकेश्वर मध्ये हा विधी केला जातो. ब्रम्हा, विष्णू, महेश एकाच ठिकाणी असल्यामुळे ह्या विधीस येथे विशेष महत्त्व आहे.त्र्यंबकेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगां मधील १० वे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे.

हे येथे कालसर्प पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध , नारायण नागबली, नक्षत्र शांती , रुद्राभिषेक, लघुरुद्र आणि इतर विधी शास्त्रोक्त पद्धतीने करतात.