Kalsarp Puja Trimbakeshwar Nashik Pandit Deepak Shastri Ji Mobile No.mobile9960637883

मुळ नक्षत्र


एखाद्या जातकाचा (मुलगा / मुलगी) जन्म या नक्षत्रांमध्ये झाला असेन , तर त्या जातकाला मुळ नक्षत्राचा दोष लागतो. याचा परिणाम माता, पिता, बालक / बालीका, आजी – आजोबा आणि मामा – मामी यांच्यावर पडतो.

नक्षत्रांचे प्रकार

  • जेष्ठा

  • मुळ

  • आश्लेषा

  • अश्विनी

  • मघा

  • रेवती